Wybierz konferencję:

1. Czy należy bać się technologii 5G?
2. Podstęp jako rozwiązanie cyberbezpieczeństwa – jak przechytrzyć napastników?
3. Wpływ generacji rozproszonej na bezpieczeństwo przesyłu energii i zakłócenia
4. Wahania napięcia w sieciach nn powodowane przez źródła fotowoltaiczne
5. Rola operatora systemu dystrybucyjnego na nowej scenie polskiej elektroenergetyki
6. Przestrzenny obraz stanu technicznego sieci kablowej SN z detekcją miejsc potencjalnych awarii
7. Zasady ograniczania skutków działania łuku elektrycznego w urządzeniach elektroenergetycznych
8. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia według dyrektywy LVD – wybrane zagadnienia.
9. Wytrzymałość udarowa wyłączników nadmiarowo-prądowych niskiego napięcia podczas doziemnych wyładowań piorunowych
1. Surowce energetyczne – geologiczne aspekty energetyki w Polsce
2. Przebieg temperatury powietrza w Polsce w latach 1931–2020.  Zmiany antropogeniczne czy naturalne?
3. Bezpieczeństwo energetyczne. Podstawa transformacji energetycznej
4. Zmiany cen na rynku hurtowym energii elektrycznej w Polsce
5. Doświadczalny reaktor termojądrowy
6. Reaktor dwupłynowy – koncepcja nowoczesnego reaktora wysokotemperaturowego
7. Źródła energii elektrycznej. Ważne pytania a dziwne odpowiedzi
8. Automatyka i sterowanie w hybrydowych systemach grzewczych i chłodzących opartych na pompach ciepła i układach z odzyskiem energii słonecznej

Patronat medialny: